Retningslinjer for opptak av nye løpere – klasseopprykk og utviklingsplan

Trenere og styret har behov for å presisere hvordan normalutviklingen for en løper gjennom de forskjellige nivåene i kunstløpsseksjonen er. Dette er utarbeidet med bakgrunn i trenerens erfaringer og de rammebetingelser vi arbeider under. (antall trenere, istid og antall aktive løpere).

Utviklingsplan SKK

1. Skøyteskolen

Skøyteskolen er normalt nye løperes første kontakt med Stavanger Kunstløpklubb. Skøyteskolen avholdes 2 gang pr. uke og det er to semestre i løpet av en sesong, et høstsemester fra september og frem til jul, og et vårsemester fra januar til mars. Her gis opplæring i grunnleggende skøyteferdighet til barn fra ca. 3 år og opp til 10 år. Ved slutten av hvert semester blir aktuelle skøyteskoledeltager ferdighetstestet av klubbens instruktører/trenere. Løpere som klarer test 1 blir normalt tilbudt opptak som aspirant i Stavanger kunstløpklubb.

2. Aspiranter (gruppe 3)

Aspiranttrening er normalt 2-3 ganger pr. uke, og foregår i hovedsak som felles/gruppetrening med en eller flere instruktører/trenere. Dersom det er istid og trenerressurser nok, kan aspiranter bli tilbudt ekstra trening. Dette vurderes av trenerne i samråd med styret og gjelder spesielt de som nærmer seg test 3. Aspiranter som har bestått test 3, vil normalt bli tilbudt opptak som rekrutt i Stavanger kunstløpklubb.

Det avholdes tester på aspirantpartiet 1 gang pr. semester, og trenerne vurderer hvem som skal testes og hvilken test som skal gjennomføres. Aspiranter som består test opp til rekrutt i løpet av sesongen/semesteret må regne med å fortsette i sin tidligere aspirantgruppe frem til ny sesong/semesterstart, og vil da bli tilbudt et nytt treningsopplegg.

3. Rekrutter (gruppe 2)

Rekrutt-trening er normalt 5-6 ganger pr. uke, og foregår i hovedsak som felles/gruppetrening med en eller flere trenere, eller som individuell trening med egen trener dersom det er vurdert slik av trenerne. Trenerne vil foreta en nærmere vurdering av hver enkelt rekruttløper ut fra alder, ferdigheter, potensial og innsats, og på grunnlag av dette å bestemme om enkelte løpere vil bli tilbudt et utvidet treningsopplegg utover det fellesopplegg som alle rekrutter får.

Hvilke treningsdager og tider man blir tilbudt bestemmes av trenerne ut fra istid og trenerkapasitet.

4. Opprykkskriterier – se utviklingsplan

5. Klasseinndeling

Videre klasseopprykk i konkurransesystemet skjer normalt ved bestått ferdighetstester for hver klasse. Det er trener som avgjør hvilken klasse en er klar for å konkurrerer i.

Klassesystemet er for tiden inndelt slik:

  • Oppvisning (løpere som ikke er i konkurransealder 8-10 år)
  • Cubs under 12 år (løpere som fyller 11 år i kalenderåret) og Cubs over 12 år
  • Springs under 13 år, og Springs over 13 år.
  • Basic (går friprogram, kan kvalifisere seg til LM)
  • Debs (går kortprogram og friprogram, kan kvalifisere seg til LM)
  • Novice (går kortprogram og friprogram, kan kvalifisere seg til LM)
  • Junior (går kortprogram og friprogram, kan kvalifisere seg til NM)
  • Senior (går kortprogram og friprogram, kan kvalifisere seg til NM)

For nærmere informasjon vedr. testøvelser, klasseinndelinger osv vises til NSF’s nettside.

6. Løp

For å delta på stevner må hver utøver ha egne løp/programmer. Enkelt fortalt er dette utøverens egen lille ”dans” etter en musikk man kan velge selv, eller at trener velger passende musikk for deg.

Løpet lages normalt enten i begynnelsen av sesongen i ordinær treningstid, eller på div. samlinger/treningsleire utenom ordinær trenings tid. Da avtales og betales dette direkte med den person som utfører dette. Hvis dette gjøres av en av klubbens trenere i ordinær treningstid beregnes det en avgift for dette, da dette tar en del oppmerksomhet. Treneren vil følge opp hver enkelt løper og kommunisere til løper/foreldre hva som er mest hensiktmessig å gjøre.

Løpets varighet i de yngste klassene er fastsatt av NSF. Prisen vil justeres i takt med evt. endringer fra NSF.

7. Musikk

Det er i utgangspunktet forventet at musikk til løp er eget ansvar å fremskaffe, spør gjerne trenere hvor man kan lete og hva slags musikk som egner seg.

Når man har funnet musikk må dette redigeres, musikken lastes opp i Minidrett og løper må ha backup av musikk lett tilgjengelig under konkurransen.

8. Informasjon

Vi bruker i all vesentlighet vår nettside http://www.stavangerkunstlopklubb.no som informasjonskanal. Det er lagt opp til at du er innom denne siden minst en gang pr uke. Informasjon som haster med, blir distribuert pr sms/e-mail. Vi vil også kommunisere på e-mail, det er derfor sterkt ønskelig at dere har en mail adr som jevnlig blir lest. Det forventes at hvert medlem selv tilegner seg informasjon, det er lite bruk av lapper og info på trening.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s