Kontoinformasjon

SKK bruker følgende bankkonti

Treningsavgift, stevnebetaling, etc
3201.45.50746

Stavanger Pearls
3201.69.92797