Disse 5 jentene har brukt pinsen på trenerkurs

Denne helgen har Andrea, Idunn, Lena, Marie og Marianne tatt teoridelen av trener 1 kurset. Til høsten kommer den praktiske biten.

Klubben er helt avhengig av at tidligere løper, og aktive løpere skaffer seg den kompetansen, som skal til for å bidra på trenersiden i klubben.  Selv om de alle har vært med som ekstra ressurs på isen, så er det viktig for klubben at den formelle kompetansen er på plass. Vi gleder oss til høstsesongen starter opp.

Fra venstre: Lena Haas, Marie Haas, Idunn Steinkopf, Marianne Dretvik og Andrea Hagen-Øye

 

«Sammen mot toppen» del 2

Denne helgen deltar Sanna og Mia for andre gang på samlingen «Sammen mot toppen»

Samlingen er for løpere født i 2004 eller 2005 . Sara og Danguole valgte i høst ut Mia og Sanna fra Stavanger Kunstløpklubb til å delta på prosjektet.

Fra venstre Sanna, Mia og Sara

Denne gangen er samlingen over to dager i Jar isforum. Det er 21 kunstløpere født i 2004 og 2005 som deltar fra forskjellige klubber i landet.

Norges Skøyteforbund ønsket å starte et prøveprosjekt i utvikling løpere slik at vi får en større bredde i toppen. Kunstløp er en liten idrett i Norge, men er en av verdens største vinteridretter. Med stolthet kan vi fortelle at vi aldri har hatt et så sterkt landslag som vi har i dag, med flere løpere på et høyt internasjonalt nivå, finaleplasser i JVM, VM, EM og OL i Sochi. I dag behersker alle våre landslagsutøvere minst et trippelhopp. Rekrutteringen er også eksplosiv, NSF har mer enn doblet lisensbetalende løpere de siste 20 år.

Med dette prøveprosjektet ønsker de å gi trenere kompetansepåfyll til å videreutvikle løpere på klubbnivå over hele landet. Denne og fremtidige samlinger, skal gi et kompetansepåfyll i metode, motorikk, planlegging, grunnleggende skøyteferdigheter. Tanken er at NSF skal få et tettere samarbeid med alle klubbene i Norge. Dette prosjektet vil kreve en positiv innstilling, samarbeidsvilje og pågangsmot og stor innsatsvilje, og ikke minst tålmodighet. Ved å få til et samarbeid mellom klubbene og trenere vil dette prosjektet gi sannsynligvis et positivt resultat i fremtiden. Sammen-mot toppen!

Til samlingen har NSF engasjert finske Nuriya Pirogova. Hun er ansvarlig for trenerutvikling i det finske kunstløpforbundet. Sara drar som trener og vi ønsker dem lykke til, og velkommen tilbake med påfyll til skøytehverdagen.

løpermøte for 1a og 1b

Sara inspirerer jentene på løpermøte, og snakker om forventninger fremover.
Alle i gruppe 1a og 1b er forbilder for de andre løperne, og alle må sørge for at de er positive, oppmuntrer hverandre og viser respekt for hverandre.
Løperne skal ha egne møter med trenerne, der egne og trenernes forventninger skal gjennomgås ift. resten av sesongen, forberedelse til sommerleirer og neste sesong.

Å være lat, ikke gi beskjed, eller å komme for sent er ikke akseptert, ei heller fravær på grunn av bursdager.
Gruppene vil endres slik at alle skal være i en gruppe der de presterer det beste, og viser at de jobber riktig. Alle har lov å ha en dårlig dag, men da er det viktig å gi beskjed om dette.

HUSK! Gruppe 1a og 1b er forbilder for alle de andre løperne i klubben!

Ny pers for Perlene i Budapest

Fantastiske Stavanger Perls! Ny pers igjen – 32,52 poeng og dere slår gamle rekorden fra Dumfries med 3 poeng. Vi er på 30 tallet jenter.

Neste sesong er under planlegging – program – kjoler – konkurranser og trening MYE trening i vente.  Teamet er nå fulltallig med 20 utøvere for første gang. Ønsket nå er å få til et rekrutteringsteam. Det beste løpet til Stavanger Pearls så langt finner du 2 timer ut i filmen under men tro oss – DET KOMMER MER!

Hjelp oss å løfte Stavanger kunstløpklubb

Dette har stått på ønskelisten for trenerne våre lenge, og etter 10 000kr i støtte fra Skretting + go fra Sørmarka arena til å montere selen er vi godt på vei – men vi trenger DIN hjelp. Alle monner drar!

Link til siden hvor du kan bidra

Hva er «hoppesele»?  den hjelper utøverne til å lære teknikk og rotasjon fortere. Den gir alle utøvere mulighet til å teste ut følelsen av mestring på isen.

Trener har mulighet til å justere kurven for hoppet og holde utøveren rett i luften, samtidig som man kan holde utøveren i rett landingsposisjon. Den kan også redusere skader hos utøver og øve inn vanskeligere hopp hvor man kan unngå tekniske feil.

Vi har i mange år ønsket oss muligheten til å få på plass dette, det er en kostbar investering og vi trenger din støtte. Vi har fått inn 10 000 kr i sponsormidler men trenger fremdeles 10 000 kr. Vi har fått tillatelse til å henge opp selen i Sørmarka arena og vil gjerne starte opp med bruk i September.

Stavanger kunstløpklubb har ca 300 medlemmer fra skøyteskole til konkurranseløpere og Norges eneste synkron team. Vi ønsker å heve nivået til alle løpere og forebygge frafall

Link til siden hvor du kan bidra

Nytt styre i SKK

Første styremøte etter årsmøtet er avholdt.
Vi vil takke avtroppende medlemmer Bente Mathiassen som har gjort en fantastisk jobb som dugnadsansvarlig i flere år, og Asle Fuhr som har vært en bauta på skøyteskolen minst like lenge. Tusen takk for kjempeinnsats!
og ny sammensetning av styret er som følgende:

Leder: Siri Hagen
Nestleder: Kristine Os
Kasserer: Mariann Bjørkli
Skøyteskoleansvarlig: Kristin Larsen og Bergitte Andersen
Dugnadansvarlig: Jessica Facturan og  Kristine Os
Ungdom/voksengruppe ansvarlig: Kristine Os
Barneidrettsansvarlig: Marianne Haas
Stevneansvarlig teknisk: Brian Jensen
Sektretær og lisensansvarlig: Trine Lambrechts

Det har foreløpig ikke vært valg av nytt SU. Kontaktinfo og utfyllende oppgaver finner du under «om oss»

 

 

 

Perlene i Budapest Cup

I dag deltar Stavanger Pearls i Budapest Cup. Dette er en stor internasjonal konkurranse med høyt nivå og mange lag. Det er nesten 60 lag fra 14 forskjellige land. Bare i Mixed age klassen er det 16 team med. I går var de på plass og fikk med seg verdensmestrene  Team Paradise fra Russland. Tidlig i dag var det trening for Perlene, nå er det litt tid til å se seg rundt i denne utrolig vakre byen før forberedelsene til dagens konkurranse begynner for fullt Konkurransen for Mixed age starter kl 17.49, Stavanger Pearls går som team nr 7.  Live stream kan du følge her . Vi krysser alt vi har for et godt program i dag