Dømming på Stavangersevnet 18-19 nov 2017

Dommerutvalget Kunstløp gir spesialistaspirantene Jemima Rasmuss og Una Helene Østberg
dispensasjon til å sitte i teknisk panel fram til teknisk kontroller Laila Davidsson ankommer
stevnet i Stavanger 18-19/11-2017. Dette skyldes at Laila Davidsson har blitt forsinket pga
dårlig vær i Sverige.

Teknisk panel fram til Laila Davidsson ankommer blir som følger:
TC: Christine Isaksen, OSK
TS: Jemima Rasmuss, AKK
ATS: Una Helene Østberg, SKK

Dette er eneste løsning for å forhindre at stevnet blir avlyst. Resten av panelet er som planlagt.

Mvh,
Norges Skøyteforbund
v/ Dommerutvalget kunstløp
Espen Røtterud Runås (Sign.)
Hege Mossige (Sign.)
Cathrine Wessel (Sign.)

Disp. stevne SKK