Passivt medlemsskap i SKK

Passivt medlemsskap i SKK ble opprettet for endel år siden og er beregnet på foreldre og andre som ønsker å være medlem i klubben uten å være aktive løpere.

Medlemsskapet gir følgende «fordeler»:

  1. Det gir stemmerett på klubbens årsmøte.
  2. Det støtter klubbens økonomi direkte.
  3. Det støtter klubbens økonomi indirekte, da klubbens totale medlemstall teller når vi før overført midler fra idrettens støtteordninger.

Når det gjelder stemmerett på årsmøtet er det kun medlemmer som har stemmerett. Idrettens lovverk for idrettslag sier i paragraf 5 at

«For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.»

Du har med andre ord ikke anledning til å avlegge stemme på barnets vegne, men vil ha stemmerett som følge av eget passivt medlemsskap.

Passivt medlemskap koster kr 200,- pr år. Styret oppfordrer herved alle foreldre/foresatte om å bli passive medlemmer slik at vi kan bli en større og mer robust organisasjon. Passiv medlemskontingent innbetales til kontonr. 3201.45.50746 (NB! Vennligst påfør navn og adresse).

Passivt medlemsskap må være betalt og registrert innen 24. februar inneværende år for å gi stemmerett.

På forhånd takk!
Hilsen styret i SKK