Vi ønsker gamle og nye barn velkommen til en ny skøyteskolesesong!

Skøyteskolen | the Skating School | 

skoyteskole

Skøyteskolen starter opp igjen i Sørmarka Arena onsdag 2. september 2015. Treningstidene for skøyteskolen blir som følger.Ons/Wed 18:10-19:00 Sørmarka Arena
Fre/Fri 18:10-19:00 Sørmarka ArenaHer finner du online skjema for påmeldingPris pr. semester
Basispris: kr. 1.800
Søskenpris (per barn): kr 1.500
Betaling: Til klubbens bankkonto, 3201.45.50746.
The skating school starts up again on September 2, 2015 at Sørmarka Arena. The training schedule for skøyteskolen will be as follows.Ons/Wed 18:10-19:00 Sørmarka Arena
Fre/Fri 18:10-19:00 Sørmarka ArenaHere is our online form for sign-up to the skating schoolPrice per semester
Basic price: kr 1.800
For siblings (per child): kr 1.500
Payment: To the club account, 3201.45.50746.