Kategoriarkiv: Nyheter

Innkalling til årsmøte i Stavanger Kunstløpklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Kunstløpklubb.

Årsmøtet avholdes 28.mars kl 18. Sted: Stavanger ishall.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14. mars 2023 til post@stavangerkunstlopklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet ved lenke her på nettstedet.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av 2 til å skrive under protokoll
 4. Valg av referent samt tellekorps
 5. SKK Årsmelding Sesongen 2022-23
 6. Trenerrapport
 7. Årsregnskap 2023 og Noter 2023
 8. Innkomne saker
 9. Valgkomiteens innstilling SKK 2023
 10. Diverse

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stavanger Kunstløpklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt oss på post@stavangerkunstlopklubb.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Kunstløpklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Kunstløpklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Protokoll fra årsmøte: https://stavangerkunstlopklubb.files.wordpress.com/2023/04/protokoll-fra-arsmote.pdf

Med vennlig hilsen

styret

Innkalling til årsmøte i Stavanger Kunstløpklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Kunstløpklubb.

Årsmøtet avholdes 31. mars kl 19. Sted: Stavanger ishall 2. etg (Curlingen)

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17. mars 2022 til post@stavangerkunstlopklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet ved lenke her på nettstedet.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av 2 til å skrive under protokoll
 4. Valg av referent samt tellekorps
 5. SKK Årsmelding Sesongen 2021-22
 6. Trenerrapport
 7. Årsregnskap 2022 og Noter 2022
 8. Innkomne saker
 9. Valgkomiteens innstilling SKK 2021 (se under)
 10. Diverse

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Kunstløpklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Kunstløpklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stavanger Kunstløpklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt oss på post@stavangerkunstlopklubb.no.

Valgkomitéens innstilling Viser til lovnorm for idrettslag §13. Her er valgkomitéens innstilling. Valgkomitéen har sendt ut mail til passive medlemmer og spurt om de er interessert i å stille til. To meldte sin interesse etter forespørsel, men den ene kandidaten trakk seg. Den som står igjen er Kathrine Salomonsen. I tillegg har Siri Hagen foreslått Stig Magne Pedersen, som har sagt seg villig til å stille. Kandidater som står på valg på årsmøtet er: Styreleder: Siri Hagen. Ingen andre er nominert til ledervervet. Kandidater for verv: – Kathrine Salomonsen – Eirik Risa – Stig Magne Pedersen I år skal det velges tre styremedlemmer. Vi har altså tre kandidater for tre verv. Vennlig hilsen Valgkomitéen Hanne Kvernvold Stig Magne Pedersen

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Innkalling til årsmøte i Stavanger Kunstløpklubb. Avholdes skriftlig onsdag 2. juni

Årsmøtet avholdes skriftlig 2. juni 2021 frem til klokka 19:00.

«Idrettslag kan, som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, beslutte å ikke avholde årsmøter med fysisk oppmøte, men i stedet gjennomføre disse på annen måte. Dette kan være et digitalt årsmøte, eller et skriftlig årsmøte.

Årsmøtet avholdes ved at dokumentene gjøres tilgjengelige for medlemmene og at medlemmene får en frist for å avgi stemme.  Stemmegivningen skjer per e-post.   Idrettslaget må klargjøre overfor medlemmene hvordan de skal avgi stemme. I forretningsorden må det det derfor fremgå hvordan stemmegivningen skal foregå og hvilken e-postadresse som skal motta stemmene. 

På et skriftlig årsmøte vil antall stemmeberettigede medlemmer tilsvare det antall stemmeberettigete medlemmer som har avgitt stemme via e-post innen den frist som er fastsatt.»

Saker meldes inn innen fristen 15. mai 2021

«Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 15. mai 2021. Sakene kan sendes på epost til post@stavangerkunstlopklubb.no.»

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av 2 til å skrive under protokoll
 4. Valg av referent samt tellekorps
 5. SKK Årsmelding Sesongen 2020-21
 6. Årsregnskap 2020 og Noter 2020
 7. Innkomne saker
 8. Valgkomiteens innstilling SKK 2021
 9. Diverse

Alle som har betalt medlemskontingent (må være registrert betalt innen 6.mai 2021) samt aktive løpere over 15 år har stemmerett på årsmøtet. Les videre

Ny Innkalling til årsmøte i Stavanger Kunstløpklubb. Avholdes skriftlig onsdag 10. juni

Årsmøtet avholdes skriftlig 10. juni 2020 frem til klokka 19:00.

«Idrettslag kan, som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, beslutte å ikke avholde årsmøter med fysisk oppmøte, men i stedet gjennomføre disse på annen måte. Dette kan være et digitalt årsmøte, eller et skriftlig årsmøte.

Årsmøtet avholdes ved at dokumentene gjøres tilgjengelige for medlemmene og at medlemmene får en frist for å avgi stemme.  Stemmegivningen skjer per e-post.   Idrettslaget må klargjøre overfor medlemmene hvordan de skal avgi stemme. I forretningsorden må det det derfor fremgå hvordan stemmegivningen skal foregå og hvilken e-postadresse som skal motta stemmene. 

På et skriftlig årsmøte vil antall stemmeberettigede medlemmer tilsvare det antall stemmeberettigete medlemmer som har avgitt stemme via e-post innen den frist som er fastsatt.»

Ingen saker er meldt inn innen fristen som var 17. mars 2020.

«Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 17. mars 2020. Sakene kan sendes på epost til post@stavangerkunstlopklubb.no.»

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av 2 til å skrive under protokoll
 4. Valg av referent samt tellekorps
 5. SKK Årsmelding Sesongen 2019-20 med Coaches report 2019-2020
 6. årsregnskap 2019 og Noter 2019
 7. Innkomne saker
 8. Valgkomiteens innstilling SKK 2020
 9. Diverse

Alle som har betalt medlemskontingent (må være registrert betalt innen 24. februar 2020) samt aktive løpere over 15 år har stemmerett på årsmøtet. Les videre

Rogaland Skøytekrets sin Idrettspris for sesongen 2018/2019 går til Siri Hagen

Rogaland Skøytekrets har tildelt idrettsprisen for seongen 2018/2019 til Siri Hagen. Siri har vært med i styret til Stavanger Kunstløp i over 10 år. Fra 2011 så har Siri hatt lederrollen i klubben. De siste 3 årene har klubben økt markant i medlemmer. Hvorav flere medlemmer har tatt medaljer i NM og internasjonalt både individuelt og lag (synkronteam).

Fra venstre: Roger Bjørkli (styreleder), Siri Hagen og Daniel van Riessen (nestleder)

Tekst og foto via Rogaland Skøytekrets.

Gode resultater i Skate Copenhagen

Fra SKK deltok Marie i Senior.  Erika, Agnes, Anna og Nora i Springs og  Selma i Cubs

I Cubs tok Selma en flott 4. plass i en gruppe med både jenter og gutter.  I Springs oppnådde Erika en sterk poengsum med 28,02,  Anna jobbet seg til ny pers med 27,96. Agnes med ny pers på 22,54 og Nora – også hun med ny pers på 20,45. En flott avslutning på sesongen for de yngste konkurranseløperne.

I senior lå Marie på en 3. plass etter kort, etter å ha vært borte fra isen en lang stund, var målet å gjennomføre begge løp, det klarte hun og fikk 3. beste teknisk score i friprogrammet. Nå håper vi på en skadefri Marie.

Tusen takk til Una som dro som trener for oss i den mest hektiske uken i hele sesongen!

 

 

Travel uke for SKK

Er ikke sesongen over? Å nei du, dette blir en travel uke. Tirsdag reiser Dangoule til Skate Southern i London med Marie, Amalie og Liv Nora. Konkurransen for Junior og Senior er onsdag og torsdag.

Torsdag reiser Mia og Christina på landslangssamling, Veldig kjekt at også Christina er invitert med. Dangoule reiser som trener.

05983c3d-8e9e-4a9e-9260-d3d9914d4a52

Mia og Christina

Fredag kl 06.30 setter Pearls kursen mot Frankrike og Mixed Age Trophy i Le Havre. Sara drar som trener.

Litt senere samme dag drar Agnes, Anna, Erika, Nora og Selma til Skate Copenhagen med Una. Anna, Erika, Nora og Agnes i Springs og Selma i Cubs. Marie deltar også i Skate Copenhagen i Senior.

5🥇- 2🥈-3🥉i regionsmesterskapet

I helgen dro 31 fantastiske kunstløpere til Bergen for å delta i Regionsmesterskapet, klubbene som deltok var: BKK, LIL, FIL, TSK, IKK, KKK og SKK. Samtidig som det kåres regionsmestre kårer vi også vinnere av kretsmesterskapet for Rogaland.

Regionsmesterskapet:

Cubs u12 år: Selma 🥇- Anna 🥈

Cubs o12 år: Hanne 🥉

Springs u13år: Erika 🥇

Novice: Michelle🥇-Sanna 🥈-Therese 🥉

Novice A: Mia 🥇

Junior: Maria 🥇- Amalie 🥉

Hele 5 gull, 2 sølv og 3 bronse tok vi med hjem fra Bergen.

 

img_4298

Resultatet fra Kretsmesterskapet: Hanne, Agnes, Astri Kristine, Ingeborg, Helle og Ane

img_4303

Resultatet for Kretsmesterskapet: Selma, Anna, Nora og Lise

img_4317

Michelle gull i region og kretsmesterskapet, Sanna sølv i region og kretsmesterskapet, Therese bronse i region og kretsmesterskapet.

img_4322

Maria gull i region og kretsmesterskapet, Amalie bronse i region og sølv i kretsmesterskapet

img_4300.jpg

Erika gull i Regionsmesterskapet og Kretsmesterskapet

i Kretsmesterskapet ble medaljevinnerne:

Cubs u12 år: Selma, Anna og Nora

Cubs o12 år: Hanne, Agnes og Astri Kristine

Springs u13 år: Erika

Springs o13 år: Tonja, Emma og Isabell

Basic: Elina og Emily

Debs: Ida

Debs A: Christina

Novice: Michelle, Sanna og Therese

Junior: Maria og Amalie

img_4307

Maria, Sanna, Michelle, Ida og Emily

img_4297-1

Nora, Erika, Selma og Hanne

img_2499

img_2483

Ingri, Alexandra, Ella, Diana, Amalie, Taisia og Chelsie

img_2495.jpg

img_4252

Resultatet for Kretsmesterskapet: Tonja, Emma og Isabell

 

img_4251

Peppes Pizza

Fantastisk kjekt med så mange løpere med og så gode plasseringer. Den klubben som hadde flest Oppvisningsløpere med, og det lover godt for fremtiden som er : Amalie, Alexandra, Chelsie, Diana, Ella, Ingrid og Taisia.

PEARLS!!!!

Torsdag ettermiddag og 19 Perler er samlet på Stavanger lufthavn Sola. Første konkurranse for sesongen og vi er spente på hva Steel City Trophy vil bringe. Litt forsinkelser så er vi på vei med fly, først til Amsterdam og derfra videre til Humberside ca en time med buss fra Sheffield. Vi er sent fremme og det er egentlig bare å finne rommet og pakke ut (hvis det var plass til kofferten på rommet da). Vi starter fredagen med frokost og fellestur til shoppingsentret Meadowhall. Det er ikke problem å slå ihjel noen timer her, verken for Perlene eller foreldrene. Felles lunsj før vi drar tilbake til hotellet og ishallen som ligger rett over gaten. Perlene får med seg Junior og Senior teamene før de gjør seg klare for en barmarkstrening.

Lørdag og konkurransedag – når 19 jenter skal sminkes og lages like på håret så går det med myyye tid og hårspray. Offisiell trening og noen av oss voksne «spionerer» på de andre teamene…. de er goe, men det er Perlene og – de gjør en veldig bra trening. Om vi ikke var spente før… Tilbake til hotellet for Perlene mens mødre raider supermarked for frukt og mat til lunsjpakker. Avgang fra hotellet kl 15 – for alle som har reist med utøvere på kunstløpkonkurranser og vært nervøse – gang det med 19!

Kl 16.18 lokal tid er det Stavanger Pearls som entrer isen – de er et syn. De går løpet sitt bra, men ikke så bra som på trening – hva holder det til? 2 team har gått før dem, i ledelsen er Team Aura som er Britiske mestre. Poengene kommer og Stavanger Pearls går inn på foreløpig 2. plass. Den neste halvtimen er fryktelig spennende. Det ene teamet etter det andre går inn bak Perlene og de klarer å beholde 2. plassen helt inn!! Første internasjonal medalje – det er så utrolig stort! For oss som har fulgt teamet fra oppstarten høsten 2012 så er dette fantastisk. For en utvikling og for en lagsport. Etter premieseremoni er det raskt klesskift og så videre på Laserquest og pizza.

Søndag og jammen har Meadowhall shoppingsenter åpent – flaks! Da får det bli guided tur om Sheffield sin historie til neste år – for vi kommer tilbake, kanskje med 2 Pearls team…

46629496784_5a8b1b3bb8_o

Det er mange fine bilder fra Steel City Trophy som du kan se her