Invitasjon til kunstløpstevne i Stavanger 22-23 oktober 2016

Stavanger Kunstløpklubb ønsker velkommen til stevne i Siddishallen, Stavanger for klassene Debs, Novice, Junior og Basic. Senior klassen inkluderes hvis maks. antall påmeldte ikke overstiges. Det kan bli begrensinger i deltagerantall ved stor påmelding. NSF & arrangøren tar ikke økonomisk ansvar for flybilletter bestilt før tidsskjema og deltagerantallet er publisert.

Påmelding
Påmelding og betaling for stevneavgift gjøres via skøyteforbundets online skjema.  Påmeldingsfristen er midnatt 23.09.2016

Tidsskjema
Endelig tidsskjema publiseres etter påmeldingsfristens utløp i henhold til NSFs frister.

Elementskjema
Elementskjema må sendes inn senest 3 uker før stevnestart til elementskjema@n-s-f.no

Musikk
Musikk sendes elektronisk som mp3 sammen med påmeldingen til
musikk@stavangerkunstlopklubb.no. Musikken merkes med navn, klubb; klasse, kort / fri, sesong 2016/17. HUSK Å MERKE LYDFILENE OGSÅ (Ikke bare e-mailen)

Stevnehotell
Scandic Forum (www.scandichotels.com)
Ca 250 meter fra Stavanger Ishall.
Adresse: Gunnar Warebergs gate 17, 4002 Stavanger
Tlf. 51 93 01 00
Følgende priser gjelder per rom per natt: Enkeltrom kr 585, dobbeltrom 730, trippelrom 950.
Bruk bookingkode 45992823.

Parkering
Parkering skjer i parkeringsanlegg under Stavanger Ishall.

Vi ønsker velkommen til Stavanger i oktober.