Vi gratulerer Anna Emilie Hagen som dommer nivå 1

Vi slutter oss til NSF sin gratulasjon til Anna Emilie Hagen. Hun bestod i helgen eksamen for dommer nivå 1, på NSF sin dommerstige. Dette medfører at hun er godkjent til å dømme stevner der Cubs u/o 12, Springs u/o 13, Veteran og Oppvisningsklassen deltar
AEH
Veldig bra jobba!