Tid for å betale passivt medlemsskap

Passivt medlemsskap i SKK ble opprettet for endel år siden og er beregnet på foreldre og andre som ønsker å være medlem i klubben uten å være aktive løpere.

For å ha stemmerett på årets årsmøte må passivt medlemskap være betalt innen 22. februar 2018. Les mer om passivt medlemskap i SKK her.