Lyst til å lære mer om Synkronskøyting -kom til Stavanger 24-25. november

Stavanger Kunstløpklubb og Stavanger Pearls ønsker å invitere alle trenere og løpere som er interessert, til et introduksjonsseminar om Synkronskøyting i Stavanger 24-25. november 2018.

Synkronskøyting er den yngste men hurtigst voksende grenen av skøyteidrettene og vi har jobbet med utviklingen av vårt lag i mange sesonger. Ingenting ville gjort oss lykkeligere enn å få flere lag i Norge. De ville vært utviklende for idretten og for oss. Det å utvikle et lag er ikke noe enkel oppgave, men den gode nyheten er at det også er en veldig kjekk prosess.Seminaret vil ta for seg en introduksjon av alle elementene innenfor Synkronskøyting, både teoretisk og praktisk. Begge dagene vil det være 2-3 økter på is og flere økter med teori i klasserom. Stavanger Pearls vil være på isen og demonstrere elementene sammen med utøverne på kurset. Kurset er godkjent av NSF og vil bli ledet av Sara Perl, som har lang fartstid som synkontrener og er internasjonal teknisk spesialist i synkronskøyting.

Vi håper å se flest mulig av dere i Stavanger denne helgen.

Lørdag 24. november kl 11-19
Søndag 25. november kl 12-19

All istrening og teori vil finne sted i Stavanger ishall. Programmet vil bli lagt ut like etter påmeldingsfristen 10. november

Seminaret er åpent for trenere som ønsker å lære mer om Syncro for å starte eget lag, samt løpere som ønsker å prøve ut grenen.

Mat og drikke er inkludert i prisen. Scandic hotell som legger like ved tilbyr idrettspris, vi kan også være behjelpelige med privat innkvartering til en viss grad.Vi håper mange vil sette av helgen til å lære mer om denne fantastiske lagidretten som er en del av verdens beste idrett – kunstløp!

Prisen på seminaret er kr 500,- pr. person (løper og trener) Til påmeldingsskjema

På vegne av Stavanger kunstløpklubb og Stavanger Pearls

Sara Perl og Siri Hagen

Ta kontakt hvis dere lurer på noe!

Sara.perl@yahoo.com eller siri.hagen@hotmail.com
————————————————————————————————————————————-
SKK and Stavanger Pearls would like to invite all interested coaches and skaters to an introductory seminar on Synchronized skating to be held in Stavanger, November 24-25.

Synchronized skating is the youngest but fastest growing branch of skating and we have been developing a team for many seasons. Nothing would make us happier than to have many more teams in the country pushing us and the sport forward. Developing a team is no easy task but the good news is that it is a fun process as well.

The seminar will cover introduction into all the elements of Synchronized skating both theoretically and practically. There will be 2-3 ice sessions every day as well as several lessons in a classroom. The Stavanger Pearls team will be demonstrating elements on the ice and will be working together with the visiting skaters. The seminar is approved by the NSF and will be conducted by Sara Perl, a long time synchronized skating coach and international technical specialist.

We hope to see you in Stavanger for a great weekend.

Saturday 24 November kl 11-19

Sunday 25 November kl 12-19

All on- and off-ice sessions will be held at the Stavanger Ishall. The schedule will be finalized after the sign-up period has ended on 10 November.

The seminar is open for coaches who want to learn more about synchro to start their own team, as well as skaters who would like to try the sport for themselves.

Food and beverages for the seminar is included in the fee. The next-door Scandic Forum offers sports price (idrettspris) and if anyone is looking for private lodging, we may be able to find room for some participants. We hope as many club as possible would like to spend a week end learning about a super fun team sport.

The price for the seminar will be NOK 500 per person (both skaters and coaches)
On behalf of the Stavanger Pearls

Sara Perl og Siri Hagen