Rogaland Skøytekrets sin Idrettspris for sesongen 2018/2019 går til Siri Hagen

Rogaland Skøytekrets har tildelt idrettsprisen for seongen 2018/2019 til Siri Hagen. Siri har vært med i styret til Stavanger Kunstløp i over 10 år. Fra 2011 så har Siri hatt lederrollen i klubben. De siste 3 årene har klubben økt markant i medlemmer. Hvorav flere medlemmer har tatt medaljer i NM og internasjonalt både individuelt og lag (synkronteam).

Fra venstre: Roger Bjørkli (styreleder), Siri Hagen og Daniel van Riessen (nestleder)

Tekst og foto via Rogaland Skøytekrets.