Innkalling til årsmøte i Stavanger Kunstløpklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Kunstløpklubb.

Årsmøtet avholdes 28.mars kl 18. Sted: Stavanger ishall.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14. mars 2023 til post@stavangerkunstlopklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet ved lenke her på nettstedet.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av 2 til å skrive under protokoll
  4. Valg av referent samt tellekorps
  5. SKK Årsmelding Sesongen 2022-23
  6. Trenerrapport
  7. Årsregnskap 2023 og Noter 2023
  8. Innkomne saker
  9. Valgkomiteens innstilling SKK 2023
  10. Diverse

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Kunstløpklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Kunstløpklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stavanger Kunstløpklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt oss på post@stavangerkunstlopklubb.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret