Mia og Sanna klare for NSF sitt prøveprosjekt «Sammen-mot toppen»

Norges Skøyteforbund inviterer løpere født i 2004 eller 2005 til samlingen sammen-mot toppen! i Holmen ishall 1.oktober. Sara og Danguole har valgt ut Mia og Sanna fra Stavanger Kunstløpklubb.

Fra venstre Sara, Mia og Sanna

Fra venstre Sara, Mia og Sanna

Norges Skøyteforbund ønsker å starte et prøveprosjekt i utvikling løpere slik at vi får en større bredde i toppen. Kunstløp er en liten idrett i Norge, men er en av verdens største vinteridretter. Med stolthet kan vi fortelle at vi aldri har hatt et så sterkt landslag som vi har i dag, med flere løpere på et høyt internasjonalt nivå, finaleplasser i JVM, VM, EM og OL i Sochi. I dag behersker alle våre landslagsutøvere minst et trippelhopp. Rekrutteringen er også eksplosiv, NSF har mer enn doblet lisensbetalende løpere de siste 20 år.

Med dette prøveprosjektet ønsker vi å gi trenere kompetansepåfyll til å videreutvikle løpere på klubbnivå over hele landet. Denne og fremtidige samlinger, skal gi et kompetansepåfyll i metode, motorikk, planlegging, grunnleggende skøyteferdigheter. Tanken er at NSF skal få et tettere samarbeid med alle klubbene i Norge. Dette prosjektet vil kreve en positiv innstilling, samarbeidsvilje og pågangsmot og stor innsatsvilje, og ikke minst tålmodighet. Ved å få til et samarbeid mellom klubbene og trenere vil dette prosjektet gi sannsynligvis et positivt resultat i fremtiden. Sammen-mot toppen!

Til samlingen har NSF engasjert finske Nuriya Pirogova. Hun er ansvarlig for trenerutvikling i det finske kunstløpforbundet. Sara drar som trener og vi ønsker dem lykke til, og velkommen tilbake med påfyll til skøytehverdagen.