Lykke til i Asker jenter!

Erika, Anna, Christina, Tonja, Mia og Emma Linnea. Trener: Danguole.

Denne helgen er det ny konkurranse. Denne gangen for Oppvisning, Cubs under 12 år, Cubs over 12 år og Springs. Vi har 7 løpere i konkurransen. I Oppvisning deltar Anna, Emma Linnea og Erika, i Cubs under 12 år deltar Christina og Tonja. Mia og Ida Marie i Springs. Som dere ser har jentene øvd på EXPRESSIONS. Danguole drar som trener, og vi kan følge resultatene her