Nytt styre i SKK

Første styremøte etter årsmøtet er avholdt.
Vi vil takke avtroppende medlemmer Bente Mathiassen som har gjort en fantastisk jobb som dugnadsansvarlig i flere år, og Asle Fuhr som har vært en bauta på skøyteskolen minst like lenge. Tusen takk for kjempeinnsats!
og ny sammensetning av styret er som følgende:

Leder: Siri Hagen
Nestleder: Kristine Os
Kasserer: Mariann Bjørkli
Skøyteskoleansvarlig: Kristin Larsen og Bergitte Andersen
Dugnadansvarlig: Jessica Facturan og  Kristine Os
Ungdom/voksengruppe ansvarlig: Kristine Os
Barneidrettsansvarlig: Marianne Haas
Stevneansvarlig teknisk: Brian Jensen
Sektretær og lisensansvarlig: Trine Lambrechts

Det har foreløpig ikke vært valg av nytt SU. Kontaktinfo og utfyllende oppgaver finner du under «om oss»