Disse 5 jentene har brukt pinsen på trenerkurs

Denne helgen har Andrea, Idunn, Lena, Marie og Marianne tatt teoridelen av trener 1 kurset. Til høsten kommer den praktiske biten.

Klubben er helt avhengig av at tidligere løper, og aktive løpere skaffer seg den kompetansen, som skal til for å bidra på trenersiden i klubben.  Selv om de alle har vært med som ekstra ressurs på isen, så er det viktig for klubben at den formelle kompetansen er på plass. Vi gleder oss til høstsesongen starter opp.

Fra venstre: Lena Haas, Marie Haas, Idunn Steinkopf, Marianne Dretvik og Andrea Hagen-Øye