«Sammen mot toppen» del 2

Denne helgen deltar Sanna og Mia for andre gang på samlingen «Sammen mot toppen»

Samlingen er for løpere født i 2004 eller 2005 . Sara og Danguole valgte i høst ut Mia og Sanna fra Stavanger Kunstløpklubb til å delta på prosjektet.

Fra venstre Sanna, Mia og Sara

Denne gangen er samlingen over to dager i Jar isforum. Det er 21 kunstløpere født i 2004 og 2005 som deltar fra forskjellige klubber i landet.

Norges Skøyteforbund ønsket å starte et prøveprosjekt i utvikling løpere slik at vi får en større bredde i toppen. Kunstløp er en liten idrett i Norge, men er en av verdens største vinteridretter. Med stolthet kan vi fortelle at vi aldri har hatt et så sterkt landslag som vi har i dag, med flere løpere på et høyt internasjonalt nivå, finaleplasser i JVM, VM, EM og OL i Sochi. I dag behersker alle våre landslagsutøvere minst et trippelhopp. Rekrutteringen er også eksplosiv, NSF har mer enn doblet lisensbetalende løpere de siste 20 år.

Med dette prøveprosjektet ønsker de å gi trenere kompetansepåfyll til å videreutvikle løpere på klubbnivå over hele landet. Denne og fremtidige samlinger, skal gi et kompetansepåfyll i metode, motorikk, planlegging, grunnleggende skøyteferdigheter. Tanken er at NSF skal få et tettere samarbeid med alle klubbene i Norge. Dette prosjektet vil kreve en positiv innstilling, samarbeidsvilje og pågangsmot og stor innsatsvilje, og ikke minst tålmodighet. Ved å få til et samarbeid mellom klubbene og trenere vil dette prosjektet gi sannsynligvis et positivt resultat i fremtiden. Sammen-mot toppen!

Til samlingen har NSF engasjert finske Nuriya Pirogova. Hun er ansvarlig for trenerutvikling i det finske kunstløpforbundet. Sara drar som trener og vi ønsker dem lykke til, og velkommen tilbake med påfyll til skøytehverdagen.