Vi ønsker Mia og Christina lykke til i helgen

NSF invitere til fjerde samling i ”Sammen mot toppen”.
Etter å ha gjennomført tre samlinger med løpere fra hele landet ser de en positive innvirkningen som dette prosjektet har gitt både løpere og trenere.

img_4675
De har sett et tettere samarbeid mellom trenerne, god utvikling og innsatsvilje hos løperne. Flere har tatt store steg denne sesongen. Dette lover godt for videre samarbeid og utvikling, sammen skal vi mot toppen.
Til samlingen kommer Nuriya Pirogova, denne gang for å runde av sin involvering i prosjektet. Fra høsten 2018 vil vi engasjere en ny trener til prosjektet, vi ønsker at trenere og løpere får innspill fra ulike treningsfilosofier.
Under denne samlingen vil det fokuseres på testing av løperne utenfor isen, for å kartlegge løpernes fysiske kapasitet. På isen vil fokuset være rettet mot 2A og trippelhoppene. Det er løpere født 2005-2007 som deltar på denne samlingen.

Fra SKK drar Mia som er tatt ut av NSF, og Christina som er valgt ut av SKK til å delta, vi ønsker dem lykke til sammen med Sara.