løpermøte for 1a og 1b

Sara inspirerer jentene på løpermøte, og snakker om forventninger fremover.
Alle i gruppe 1a og 1b er forbilder for de andre løperne, og alle må sørge for at de er positive, oppmuntrer hverandre og viser respekt for hverandre.
Løperne skal ha egne møter med trenerne, der egne og trenernes forventninger skal gjennomgås ift. resten av sesongen, forberedelse til sommerleirer og neste sesong.

Å være lat, ikke gi beskjed, eller å komme for sent er ikke akseptert, ei heller fravær på grunn av bursdager.
Gruppene vil endres slik at alle skal være i en gruppe der de presterer det beste, og viser at de jobber riktig. Alle har lov å ha en dårlig dag, men da er det viktig å gi beskjed om dette.

HUSK! Gruppe 1a og 1b er forbilder for alle de andre løperne i klubben!